Διοίκηση

Επιστημονικά Υπεύθυνος

Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Δες τη σελίδα »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη Άννα Σπύρτου, Αναπλ. Καθ. ΠΤΔΕ-ΠΔΜ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Α. Το Πρόγραμμα Δια βίου Εκπαίδευσης Α.1 Αντικείμενο και στόχοι του Π.Δ.Β.Ε. Το παρόν σεμινάριο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τη …

Δες τη σελίδα »

Προκήρυξη

Δες τη σελίδα »