Ιανουάριος 2016 αρχείο

Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί του FeDia, σας επισυνάπτουμε: [1] Ένα αρχείο για τα μοντέλα (pre_quest_μοντέλα_ΝΕΤ_2016). Σας συστήνουμε να συμπληρώσουν οι μαθητές πρώτα αυτό το ερωτηματολόγιο. [2] Ένα αρχείο για την Ν-ΕΤ (pre_quest_περιεχόμενο_ΝΕΤ_2016_2). Για να συμπληρώσουν οι μαθητές αυτό το ερωτηματολόγιο χρειάζεται να τους παρουσιάσετε στις ερωτήσεις 7, 9 και 10 τα σχετικά βίντεο τα οποία επεξεργαστήκαμε και …

Συνέχεια ανάγνωσης

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Γενάρης 2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα – Γενάρης 2016