Αρχική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το παρόν σεμινάριο έχει ως σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, το Περιβάλλον και την Τεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη γνώσεων για διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης καθώς και σε σύγχρονα θέματα του περιεχομένου, όπως είναι η Νανοτεχνολογία. Επιπλέον στοχεύεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν τον αναστοχαστικό εκπαιδευτικό του 21ου αιώνα, όπως είναι η συνεργασία με τους συναδέλφους, ο σχεδιασμός και η προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών στη σχολική πραγματικότητα.