Διδακτικό Προσωπικό

Πέτρος Καριώτογλου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών με γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση“.

Γεώργιος Μαλανδράκης, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση“.

Λεωνίδας Μάνου, Φυσικός, MEd, Υποψήφιος Διδάκτωρ.

Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Νηπιαγωγών με γνωστικό αντικείμενο “Έννοιες της Βιολογίας στην Εκπαίδευση“.

Άννα Σπύρτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο “Φυσική και η Διδακτική της“.

Μαρία Χαϊτίδου, Βιολόγος, MEd,Υποψήφιος Διδάκτωρ.