Σπουδές

Μαθήματα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τη διδασκαλία και μάθηση της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας: Eισαγωγικές σημειώσεις για την ΠΓΠ Δρογγίτη_Πέικος_Mάνου_FEDIA_2 Πεϊκος_Παπαδοπούλου_Μάνου_FEDIA_2 28_11_2015_μακρόκοσμος_ΠΓΠ αναπαριστώ τον μακρόκοσμο Ιδέες των μαθητών για τη ΝΕΤ μοντέλα του μακρόκοσμου εκπαιδευτικό υλικό ΠΓΠ_αναστοχασμός_1 Αναπαράσταση του Μικρόκοσμου Αναπαράσταση του Ίωσης αναπαριστώ τον νανόκοσμο_2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Μέγεθος και κλίμακα σαμιαμίδι φαινόμενο λωτού (3) φίλτρα καθαρισμού νερού …