Επικοινωνία

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Σπύρτου Άννα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
e-mail: aspirtou@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55041
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Γραμματειακή Υποστήριξη:

Παπαδοπούλου Χριστιάνα
e-mail: xristianaptde@gmail.com
Τηλ: +30 23850 55037
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα

Τεχνική Υποστήριξη:

Σεμερτσίδης Γεώργιος
Ε.Τ.Ε.Π. Παιδαγωγικής Σχολής
e-mail: gsemer@uowm.gr
Τηλ: +30 23850 55059
Διεύθυνση: 3ο χλμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης, 53100, Φλώρινα