Ανάδειξη των ιδεών των μαθητών

Αγαπητοί/ές εκπαιδευτικοί του FeDia,
σας επισυνάπτουμε:
[1] Ένα αρχείο για τα μοντέλα (pre_quest_μοντέλα_ΝΕΤ_2016). Σας συστήνουμε να συμπληρώσουν οι μαθητές πρώτα αυτό το ερωτηματολόγιο.
[2] Ένα αρχείο για την Ν-ΕΤ (pre_quest_περιεχόμενο_ΝΕΤ_2016_2). Για να συμπληρώσουν οι μαθητές αυτό το ερωτηματολόγιο χρειάζεται να τους παρουσιάσετε στις ερωτήσεις 7, 9 και 10 τα σχετικά βίντεο τα οποία επεξεργαστήκαμε και σας τα επισυνάπτουμε.
[3] βίντεο – τετράδιο_2, για την ερώτηση 7
[4] βίντεο – φίλτρο 3, για την ερώτηση 9
[5] βίντεο – σαύρα που περπατάει, για την ερώτηση 10.
Εάν έχετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθειά μας.
Με εκτίμηση
Άννα Σπύρτου